COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE
 
Comisia de specialitate nr.1 pentru: Agricultura,activitati economico-financiare
Gulya Andrea Eva  presedinte
Vekony Mihaly      secretar
Piroska Imre          membru
Olah Eva               membru
Bako Lajos Bela   membru
 
Comisia de specialitate nr.2 pentru: Activitati social-culturale,culte, invatatamant,sanatate si familie,munca si protectia sociala, protectia copii, tineret si sport
Tarpai Ildiko             presedinte
Herman Csaba         secretar
Barta Erzsebet          membru
Gulya Andrea Eva    membru
Gavrilas Leontin marius  membru
 
Comisia de specialitate  nr.3 pentru: Amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism
Bako Lajos Bela             presedinte
Olah Sandor                   secretar
Sarkany Janos                membru
Piroska Imre                  membru
Gavrilas Leontin Marius   membru
 
Comisia de specialitate nr.4 pentru: Juridica si de disciplina
Olah Eva        presedinte
Tarpai ildiko    secretar
Vekony Mihaly   membru
Barta Erzsebet    membru
Olah Sandor      membru
sus